Spelregels buurtbudget

De gemeente Amersfoort stelt jaarlijks een buurtbudget beschikbaar voor wijken in Amersfoort ten behoeve van buurtinitiatieven. Zo ook voor de wijk Nieuwland. Per kalenderjaar heeft de gemeente een bedrag beschikbaar gesteld aan WBT Nieuwland van rond de € 25.000,–. Door storing op de website vragen wij om bij twijfel uw aanvraag of declaraties toe te sturen aan wbt@onsnieuwland.nl

Kom op met je plan!
Heeft u een plan dat ten goede komt aan de gehele wijk of aan een groot aantal wijkbewoners? Wilt u bijvoorbeeld een straatfeest organiseren, een evenement voor de hele wijk organiseren, een lokale workshop geven, een picknicktafel plaatsen op het veldje waar de buurtbewoners samen komen, wilt u iets doen aan de aankleding van uw straat of heeft u een ander idee waar u uw buurtbewoners enthousiast van worden. Wilt u zich graag inzetten voor de wijk maar mist u hiervoor (een deel van) de middelen? Doe dan een aanvraag voor een bijdrage uit het buurtbudget.

Wanneer uw aanvraag is gehonoreerd, kunt u de kosten die u gemaakt heeft tot maximaal het bedrag dat u is toegekend, declareren. Correct ingediende declaraties zullen binnen 14 dagen zijn overgemaakt.

De spelregels:

 • Het WBT-Nieuwland heeft als uitgangspunt dat aanvraag alleen gehonoreerd wordt als de activiteit voor wijkbewoners georganiseerd is of door wijkbewoners georganiseerd is. De besteding van het geld moet de saamhorigheid en de kwaliteit van de leefomgeving vergroten. Initiatieven die binnen de wijk vallen en van belang zijn voor de bewoners krijgen voorrang op activiteiten die buiten de eigen wijk plaatsvinden.
 • WBT-Nieuwland heeft besloten om in principe maximaal €8000 uit te geven aan wijkfeesten. Daarnaast geldt er voor straatfeesten geldt een maximale bijdrage van €200,00 per straat. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk.
 • Bij fysieke aanvragen vragen wij u om bij het aanvraagformulier de volgende documenten mee te leveren:
 • Een duidelijke begroting met daarin de kosten en de baten waarbij eten en drinken NIET wordt vergoed..
 • Een korte uitleg wat u en/of betrokkenen van plan zijn om zelf te gaan doen om het plan te realiseren.
 • Bij overige aanvragen dient u duidelijk te beschrijven waar u buurtbudget voor nodig heeft, welke kosten u verwacht te maken en wanneer de activiteit plaats vindt.
 • De aanvraag moet in belang zijn van meer bewoners dan alleen de initiatiefnemers en moet eventueel aantoonbaar gesteund worden door meerdere personen.
 • Normaliter worden alle aanvragen beoordeeld op volgorde van binnenkomst tenzij het een bijzondere activiteit is die de hele wijk of wijkoverstijgend is. Dan dient u deze aanvraag indien mogelijk 6 maanden tevoren in te dienen om hiermee tijdig de reservering te laten inplannen.
 • Aanvragen worden beoordeeld tijdens de eerstvolgende WBT-vergadering.  In uitzonderlijke gevallen beoordeelt een WBT de aanvraag tussentijds.
 • Het WBT kent, afhankelijk van zijn oordeel en de mogelijkheden, al of niet aan de aanvrager een bijdrage toe.
 • Een toegekende bijdrage kan de aanvraag geheel of gedeeltelijk dekken met uitzondering van kosten voor eten en drinken. Die worden nooit vergoed. Kosten voor bereiding van voedsel worden uiteraard wel vergoed.
 • Het WBT is niet verplicht te verklaren op grond waarvan zij het plan eventueel toewijst of afwijst.
 • Het WBT geeft geen voorschotten maar ingediende nota’s van een goedgekeurde aanvraag, worden binnen 2 weken vergoed..
 • De aanvrager dient een declaratieformulier in te vullen en deze te sturen, voorzien van originele bonnen (scans en foto’s van bonnen mogen ook) van de leveranciers. Zelfgemaakte ‘onderhandse’ declaraties en bonnen worden niet geaccepteerd. Stuur deze altijd naar wbt@onsnieuwland.nl
 • De declaratie moet uiterlijk één maand na de activiteit ingediend worden, tenzij hierover met het WBT andere afspraken zijn gemaakt.
 • Indien tijdige declaratie uitblijft, kan de toezegging vervallen!.
 • Het toegezegde bedrag moet echt worden besteeds aan hetgeen waarvoor het is toegezegd door het WBT, anders kan het WBT uitbetaling weigeren.

 

Graag verneemt het WBT het als een activiteit – om wat voor reden dan ook – niet doorgaat. Het WBT kan het budget dan eventueel nog aan een ander bewonersinitiatief toekennen.

Graag ontvangen we van de aanvrager  foto’s en of video van de de activiteit en schrijft na afloop een kort verslagje en stuurt deze naar het WBT. Bij verandering van de leefomgeving dankzij toekenning van buurtbudget ontvangt het WBT graag ‘voor-na’-foto’s. Deze foto’s en verslagjes zullen een plekje krijgen op de website zodat mede-wijkbewoners ook kunnen zien waar het buurtbudget aan uitgegeven is met in acht neming van de AVG wetgeving.

Aanvraag Straatfeest             Aanvraag Overig

Ons Nieuwland op Facebook
8 months ago

Oproep: Het AD (Amersfoort Dagblad) en wij zijn opzoek naar bewoners in de wijk Nieuwland die op 11 mei 2018 (dag na Hemelvaartsdag) of de maand ervoor of daarna zijn beboet door parkeerbeheer op ... See more

8 months ago

Gezellige BINGO avond
vrijdag 1 juni 2018 | 19:30 uur | Ontmoetingscentrum De Herberg

Wij organiseren een gezellige bingo voor jong en oud.

De prijs van een bingo set is € 3,00 = ... See more

8 months ago

'Operatie afval' lijkt meer en meer een monsterklus
Het ondergronds plaatsen van bijna 500 containers voor restafval kost de gemeente Amersfoort veel meer tijd en moeite dan gedacht. In pilotwijk ... See more

9 months ago
Disco Dance Magazine - Disco Deejay Service

Gisteren was Ben Liebrand nog in Utrecht. Het wordt tijd dat we in Nieuwland weer eens een leuk Dance Classics feestje gaan organiseren....

Willie zit weer bij Max op de bank. Dus als jullie ook zitten uit te buiken, is een share 9 wel zo leuk. Deze keer de Disco Dance Magazine van 1991, nummer 6 (12e jaargang).

De coverstory is van ... See more

10 months ago
New & United

Hulp gezocht...

Wie wil ons helpen om de mooiste wensslingers te maken??

« 2 of 17 »
Neem contact op