Buurtbudget voor buurtinitiatieven uit Nieuwland.

Gemeente Amersfoort stelt jaarlijks een buurtbudget beschikbaar voor wijken in Amersfoort ten behoeve van buurtinitiatieven. Zo ook voor de wijk Nieuwland. Heb je een plan of initiatief dat de wijk of aan een groot aantal wijkbewoners ten goede komt, dan kun je daar buurtbudget voor aanvragen?

Buurtbudget aanvragen         Contact opnemen         Overzicht aanvragen

* WBT Nieuwland mag op goede gronden een aanvraag afwijzen.